icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas
Paminklas atidengtas 2018 m. rugsėjo 30 d. Paminklą sudaro akmeninė lenta ir medinė dalis. Medinės dalies autorius Raimundas Blažaitis (gyv. Maldėnų km.).
Paminklinis koplytstulpis su įrašu „Kuo gi aš Viešpačiui atsidėkosiu už visa gera ką man padarė.
Ant kryžiaus įrašas „1990 m.“ Autorius Antanas Kubilius.
Autorius nežinomas. XIX a. pradžia. Geležis. H apie 150.
Stogastulpis dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose. 1975 m., pastatytas pagal architekto V. Gabriūno projektą.
Ant koplytstulpio įrašas „DROBĖ 1991 11 23“, pastatytas Ožkabaliuose  dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje. Autorius Saulius Lampickas.
Pastatytas 1942 m. Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios šventoriuje. Autorius Jonas Paliokas.
Paminklas su įrašu „Bėgiai kaip širdis aidės klaikų sielvartą tremties. 1941 - 1953 m.“ Pastatytas Vilkaviškio geležinkelio stotyje 1991 06 14.
1941 06 22 bolševikų žiauriai nužudytiems kunigams: Vaclovui Balsiui, Jonui Petrikui ir Justinui Dabrilai Budavonės miške.
Akmeninis paminklas su įrašu „Stalinizmo aukoms atminti. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilkaviškio skyrius.
Koplystulpis su įrašu „Vilkaviškio krašto knygnešiams atminti.
Simbolinis kryžius pastatytas 1990 m. Kapas, kuriame supilta žemė, atvežta iš negrįžusių tremtinių tėviškių.
Vilniaus gatvėje, greta dabartinio rajoninio laikraščio „Santaka“ redakcijos, ilgą laiką stovėjo medinis vieno aukšto namas Nr. 23, kuriame XX a. pradžioje gyveno poetė S.Nėris.
Kino teatras „Aušra“ pradėjo veikti 1953 m. Apie 1980-uosius metus buvo uždarytas ir netrukus nugriautas. Jo vietoje stovi pašto pastatas.
Po karo buvo nugriautas Vilkaviškio ligoninės infekcinis skyrius ir tuberkuliozinis kabinetas (buvusi Partizanų gatvė Nr. 6, dab. dr. J.Basanavičiaus aikštė).
Vilniaus gatvėje esantis namas numeriu 21 priklausė vaistininkui Apolinarui Lastui - Lastauskui. Apolinaras Lastas nuo 1937 metų dirbo Vilkaviškio apskrities savivaldybės vaistinėje provizorium vedėju.
Vilniaus gatvėje numeriu 20 pažymėtas namas XIX a. pabaigoje priklausė garsiajam Vilkaviškio gydytojui J. Kudirkai.
Stiprią Vilkaviškio miesto pramoninę veiklą mena pastatų kompleksas, esantis Vytauto g. 18, 20. Tai buvę žemės ūkio kooperatyvas „Žiedas“ prekybiniai pastatai.
Mokykla pastatyta 1935 m. Projektą paruošė apskrities inžinierius J. Mazelis. Tai buvo modernus dviejų aukštų mūro pastatas J. Basanavičiaus g. 17.
Pramonę menantis objektas išlikęs S. Nėries g. 68. Įkurta 1938 m. Jai vadovavo žydai Ulemperis ir Starkovskis. Gamino įvairius gaminius iš metalo.
Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba