icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Klampučių (Kumečių) dvaras

XVIII a. antroje pusėje dvaras priklausė Eidziatavičiams (šeimininkas buvo Smolensko žemės raštininku) ir oficialiai buvo vadinamas jėzuitų suteiktu vardu - Francijampoliu. 1821 m. dvarą su karčema valdė Vitemanas. 1827 m. mirė dvaro savininkas Frederikas Gustavas Ničmanas. 1864 m. dvare gimė Lietuvos kariuomenės generolas Bronislovas Skomskis, vėliau pats įsigijęs keletą dvarų. Čia yra gyvenęs ir rašytojas A. Herbačiauskas. 1878 m. dvarui priklausė 6 statiniai, kuriuose gyveno 41 vyras ir 56 moterys. 1888 m. dvare gyveno 124 lietuviai ir 6 lenkai. 1901 m. dvare gyveno 133 žmonės .  Visos žemės valdos siekė 524 margus; iš jų dirbamos - 412. Pastatai gana kuklūs: 1 medinis ir 2 mūriniai. 1903 m. dvaras turėjo 603 margus žemės. Tuo metu dvaras priklausė Hesko Jofei, Mordhelio sūnui.  Nors dvaro frontone ir išliko data - 1883, tačiau tai neįrodo, kad tais metais buvo jie pastatyti. Iš B. Skomskio prisiminimų sužinome, kad jo gimimo metu pastatas buvo vienaukštis. Vadinasi, 1883 m. jo centrinė dalis buvo tik paaukštinta. Dvaro atsiradimo ir rūmų statybos datos išlieka labai abstrakčiomis. Galima tik spėlioti, kad po 1863 m. sukilimo dvaras buvo dovanotas minėto kariškio tėvui, aukštam caro armijos karininkui Skomskiui (dar Skombskiui).  Šis žmogus save laikė lenku ir namuose bendravo taip pat lenkiškai. 1909 m. dvarininku nurodomas minėtas Hesko Jofė. 1914m. dvaro savininku buvo Ungulevičius (jo valdymo pradžia nenustatyta), kuris tuo pačiu metu turėjo ir į šiaurės rytus buvusį Vembrių dvarą. Ungulevičiams pasitraukus, šeimininkauti ėmėsi liko jo buvę kumečiai. Tiesa, dvarininko žmona (lenkiškai Ogulewiczowa) ilgokai tarpukariu reiškė pretenzijas į dvarą … Anot, lenkų istorikų teises į dvarą turėjo ir Pranas Mlynarskis. Didesnioji dalis tarpukariu priklausė valstybei, o kitą dalį nuosavybės ar nuomos teise tvarkė kažkoks Bačkus. Praūžus frontui, pastatai labai nukentėjo. Ilgiausiai išsilaikė dvaro kluonas. Buvo baigtas ardyti apie 1988m. Pastačius naująją mokyklą, mūriniai rūmai atiteko vaiduokliams; pastatas dar nėra nuniokotas. Išliko gerokai perstatytas svirnas, kumetynas, persenusio sodo liekanos.

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: Danutės Voitiuk (Sakatauskaitės) nuot.

  • Šaltinis: Danutės Voitiuk (Sakatauskaitės) nuot.

  • Šaltinis: Danutės Voitiuk (Sakatauskaitės) nuot.

  • Šaltinis: Danutės Voitiuk (Sakatauskaitės) nuot.

  • Šaltinis: Danutės Voitiuk (Sakatauskaitės) nuot.