icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Rumokų dvaras

Kaimas žinomas nuo XVIII a. vidurio, tačiau dvaro tuomet dar nebūta. 1827 m. kaime ir dvare stovėjo 20 sodybų, kuriose gyveno 162 gyventojai. 1835 m. mirė ankstesnis dvaro savininkas Dominykas Dylevskis ir dvarą iškart įsigijo broliai Stanislovas ir Simonas Konarskiai.
1868 m. dvaras turėjo 1156 margus žemės, iš kurios 933 - dirbamos. 1878 m. dvare ir kaime surašyti 23 kiemai, kuriuose gyveno 97 vyrai ir 152 moterys. 1885 m. dvaro sodyboje būta 3 medinių ir vieno mūrinio statinio; tuo metu dvare gyveno 85 vyrai ir 70 moterų. Valdų plotai irgi nežymiai sumažėjo: iš 1126 margų žemės - 834 dirbamos. Nors dvare ir veikė plytinė, bet nauji mūriniai statiniai jame ilgai nekilo. XIX a. pabaigoje dvarui priklausė Rumokų, Žaliosios Rumokų ir Žynių kaimai. Apie 1890 m. kaime ir dvare būta 23 namų, kuriuose gyveno 249 gyventojai. 1901 m. dvare gyveno 126 žmonės, bet vėliau XX a. pradžios „atmintinėse” šis dvaras jau neminimas. 1910 m. „Suvalkų gubernijos atmintinėje knygelėje” Rumokų dvaras jau buvo tik Šūklių dvaro palivarkas, valdomas Stanislovo Gavronskio. Matyt, šiam turtuoliui įsigijus Rumokų dvarą, jo ūkinė veikla vėl atsigavo - 1912 m. iškilo mūrinis svirnas, stovintis ir dabar (data įamžinta sienoje).
1915 m. čia buvo įkurdintos kelios Vilniaus ar jo krašto vargšų šeimos, nemokėjusios kalbėti net lenkiškai. 1924 m. lenkai buvo išsiųsti atgal į Vilnių: paliko Sūduvos krašte ištekėjusias dukteris ir varganais krepšiais išvyko iš Vilkaviškio geležinkelio stoties. 1923 m. per gyventojų surašymą aptikti 232 žmonės ir 54 namai; kaime jų būta keliskart mažiau. Suvalstybintame dvare 1924 m. įkūrė Dotnuvos Žemės ūkio akademijos eksperimentinį ūkį, egzistavusį iki 1947 m. 1927 m. tyrinėti cukrinių runkelių verslo galimybės atidarė bandymų stotį, moksliniais darbais prisidėjusią prie Marijampolės cukraus fabriko kūrimo. Daugiausia šioje srityje mokslininkai eksperimentavo ir sovietmečiu. Gyvenamasis dviaukštis mūrinis namas jau gerokai perstatytas. Dar stovi raudonų plytų svirnas, du kumetynai, daržinė, rūsys.

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: Danutės Voitiuk (Sakatauskaitės) nuot.

  • Šaltinis: Danutės Voitiuk (Sakatauskaitės) nuot.

  • Šaltinis: Danutės Voitiuk (Sakatauskaitės) nuot.

  • Šaltinis: Danutės Voitiuk (Sakatauskaitės) nuot.

  • Šaltinis: Danutės Voitiuk (Sakatauskaitės) nuot.