icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Gudkaimio (Prapuolenių) dvaras

1784 m. dokumentuose įrašyti net 4 Gudkaimio dvarai, kuriuos valdė Hanusovskis, Stravinskis, Oranas ir Valentinavičius. Visi jie buvo vienoje vietoje ir jų žemės ribojosi. Beveik visuose literatūros šaltiniuose teigiama, kad prūsmečiu dvarus pradėjo valdyti vokiečiai, bet patyrinėjus paaiškėja, kad juos ir toliau valdė žmonės, turėję tokias pačias pavardes, kaip ir LDK laikų lenkų tautybės dvarų savininkai. Kadangi Gudkaimio dvaras dar LDK laikais buvo padalytas keliems paveldėtojams, tai prie pavadinimų atsirado raidės A, B ir C. 1821 m. vienas dvaras ir toliau priklausė lenkui Valentinavičiui. 1828 m. liepos 5 d. mirus dvarininkui Mykolui Valentinavičiui, jo turto paveldėtojai buvo valdžios pakviesti iki 1830 m. susitvarkyti paveldo dokumentų.  1877 m. būta dviejų dvarų: Gudkaimio A ir Gudkaimio C.  Pirmajame stovėjo 2 namai, kuriuose gyveno 46 vyrai ir 28 moterys. 1888 m. Gudkaimyje A stovėjo 6, o Gudkaimyje C – 9 namai. 1889 m. Gudkaimio A ir B dvaruose surašyta 113 žmonių, iš kurių 92 buvo lietuviai ir 21-  vokietis.  C dvare gyveno vien tik lietuviai – 195. Yra ir kita 1888 m. surašymo statistika, kuri gerokai skiriasi nuo pateiktų duomenų. Kai kuriose šaltiniuose teigiama, kad tuo laikotarpiu vieną Gudkaimio dvarą turėjo V. Kudirkos artima bičiulė ir globėja Valerija Kraševska. Vienas iš dvarininkų XIX a II pusėje buvo vokietis, kurio pavardė ar vardas artimi žodžiui “ Godfrydas“. 1903 m. Gudkaimio A ir B dvarus valdė vokietis Oskaras Lengvinas, Augusto sūnus. 1903 m. Gudkaimį C valdė (atrodo, be nuosavybės teisių) Davidas Šatenšteinas. 1909 m. duomenimis, Gudkaimio A dvaro savininkas jau buvo Karolis Baldamas (Baldamus). Kaimo bendruomenė vis dar saugo Baldamo dvaro varpą. Tarpukario dokumentuose nurodyta, kad dvarą kurį laiką valdė ir jo tėvas Gustavas Baldamus. Gudkaimio dvaro istorija labai paini dėl jos sudėtingos struktūros ir dažnos savininkų ar nuomotojų kaitos. Išlikęs vienas pastatas ir dar galima įžvelgti senosios dvarvietės ribas.

Skaityti daugiau
 • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 • Aprašymas:

  Gudkaimio (Prapuolenių) dvaro kalvė.

  Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 • Aprašymas:

  Senasis Baldamo dvaro varpas.

  Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka