icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Bajorų dvaras

1821 m. dokumente įrašytas dvaro savininkas vokietis M. Šneideris. Taip pat pažymėta, kad dvaro laukuose tuo laikotarpiu buvo kasamos naudingos iškasenos. Dvarui priklausė 409 margai žemės. 1877 m. dvare buvo du kiemai, kuriuose gyveno  23 moterys ir 23 vyrai. 1899 m. dvarą valdė Joana Andržeikovič. Tais metais ūkis aprėpė 398 margus žemės. Įdomu, kad valdos ir toliau nekito: 1903 m. dvarui priklausė 410 margų (kaip ir prieš maždaug 80 metų) žemės. Tuo laiku Bajorų dvarą valdė vokietis Teodoras Henkė, Karlo sūnus. 1909 m. dvaras aprėpė 410 margų žemės. Tų metų duomenimis, dvarą valdė minėtos J. Andržeikovič turto paveldėtojai. Atrodo, kad Karlas Henkė prieš pat savo mirtį, t.y. 1909 m., spėjo parduoti jam Kybartuose priklausiusį žemės sklypą, kuriame buvo pastatyti metodistų maldos namai. Šventyklai statyti nemažai pinigų paaukojo Bajorų dvaro savininkas Otas Henkė. Skirtingi šios giminės vyrų vardai ir duomenų trūkumas neleidžia įvardyti konkrečių savininkų, atskirais laikotarpiais valdžiusių dvarą. Prasidėjus I pasauliniam karui, Bajorų dvaro savininkams Henkėms teko laviruoti tarp vokiečių ir rusų armijų politikos vietinių gyventojų atžvilgiu.  1917 m. dvarininkas mirė.  Jį palaidojo vokiečių kapinėse, iš kurių buvo matyti ir Bajorų dvaras. Po beveik 20 metų maždaug toje vietoje iškilo grakščių formų vienabokštė raudonų plytų koplyčia, iš kurios belikę tik styrantys griuvėsiai. Dvaro ūkį, užėmusį apie 400 margų, Henkė paliko savo keturiems nepilnamečiams vaikams, kuriems iki žemės suspėta paskirti 80 ha. 1923 m. kelis dvarininko sūnus, dar vis nepilnamečius, globojo kitas dvarininkas – vokiečių tautybės Gudkaimio savininkas Karolis Baldamas (Karol Baldamus). 1940 m. vasaros pabaigoje kultūros paveldo objektų surašinėtojai pas dvarininką G. Henkę rado keletą vertingų knygų: 1545 m. ir 1698 m. biblijas, 1621 m. postilę ir penkias kitokio religinio turinio knygas. Bajorų dvarvietėje neliko jokių vertingesnių dvarų paveldo objektų.

Skaityti daugiau
  • Aprašymas:

    Koplyčios griuvėsiai Kybartų senosiose metodistų kapinėse

    Šaltinis: Sūduvos krašto dvarai / Benjaminas Mašalaitis - Marijampolė, 2015.