icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Pajevonio dvaras

1837 m. gruodžio 14 d. Rusijos caro Nikolajaus I įsaku Pajevonio dvaras buvo pertvarkytas į majoratą, t. y. dvarą, kuris paveldėjimo keliu atiteksiantis vyriausiam giminės atstovui. Caras dvarą dovanojo Rusijos generolui Karoliui Mandenšternui. Tuomet naujajam majoratui buvo priskirtos žemės iš Karalkrėslio ekonomijos – buvusio Pajevonio ir gretimo Užupio dvarų, devyni kaimai su smuklėmis ir dvi eiguvos. Vilniaus vyskupijos parapijų  XVIII a. sąraše yra surašytos visos parapijos kaimai, dvarai, miškai. Alvito, Pilviškių, Pajevonio, Vištyčio ir Vilkaviškio parapijose dvarų nepažymėta. Manoma, kad jie surašymo metu, apie 1744 m. neturėjo dirbamų laukų, todėl ir nebuvo į inventorių įtraukti. Pajevonio dvaras turėtų būti vienas seniausių Vilkaviškio rajone, nes jau „XVI a. pabaigoje Pajevonio vaitystėje valstiečiai pylė dvarams rugių arba miežių pyliavas, saugojo dvarą kas savaitę siųsdami po du sargus ir kas metai atveždami keturis vežimus malkų“ ( J. Totoraitis „Sūduvos – Suvalkijos istorija). XIX a. ketvirto dešimtmečio pabaigoje Pajevonio majoratui priklausė 1158 margai ir 122 prentai (apie 649 ha). Amžių sandūroje majoratą valdė dvarininkė Elena fon Bader. Daro žemės užėmė 3224 margų. XXa. Trečio dešimtmečio pradžioje Pajevonio dvarui priklausė 25 kiemai su 127 gyventojais. Tuo metu dvaro valdytojai dvaro žemes nuomodavo kitiems. Matomai todėl dauguma pasakojusių žilagalvių mena įvairius dvaro savininkus. Apie 1911 – 1912 Pajevonyje pradėjo šeimininkauti vokietis Ortliba. Dvare dirbo apie 90 darbininkų. Ūkinius reikalus tvarkė vokietis Krėmeris. Dvaro rūmai buvo dviejų aukštų, aplinkui augo gražus sodas. Dvaro tvartai buvo seni, akmeniniai. Kumečiai gyveno ilguose kumetynuose. Pasenę kumečiai nebuvo vejami iš kumetyno, o mirusiems, dvarininko paliepimu, račius Rutkauskas karstą sukaldavo. Ortliba dvarą valdė iki pat parceliacijos – 1924 m. Kai kurie liudininkai mini ir kitus savininkus, tai vokiečiai Fuksas ir Aspertas  (gal Espertas). Pirmasis dvaro savininku buvęs prieš karą (1914 – 1918), o antrasis būk tai valdęs  po karo. Dvaro parceliacija prasidėjo apie 1920 m.

Skaityti daugiau