icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Paražnių dvaras

Šis dvaras buvęs keliaujant iš Kybartų į Kudirkos Naumiestį, pravažiavus Vilkupius, kirtus Širvintos upę, į dešinę vedančiu kaimo keleliu. Prie kelelio kairėje pusėje stūkso senas apdaužytas obeliskas su aptrupėjusia vos įskaitoma data – 1887 m. Dešinėje žolynuose – buvusio gražaus dvaro dykvietė. Senovę mena tik sudiržę storų medžių uoksai, užpelkėję tvenkiniai, kuriuose, sakoma, vienuoliai auginę žuvis. 1824 m. Paražnių dvarą valdė Jonas Florinovičius, paveldėjęs iš tėvo Karolio Florinovičiaus.1900 m. duomenimis, 906 margus apimantį ūkį valdė Maksimilijanas Lengvinas, perėmęs žemes iš Hermano Lengvino. 1902 m. surašymo duomenimis, dvare buvo 1 pastatas ( gal kiemas), kuriame gyveno 212 žmonių. 1904 m. dvaras išsiplėtė. Savininkas turėjo 1695 margus žemės. Savininkas tas pats M. Lengvinas. XIX a. II pusėje net kelis dvarus valdė trys broliai Lengvinai. Manoma, kad Paražnių savininkas buvo H. Lengvinas. Anot legendos, Paražnių dvaro sa-vininkas Lengvinas buvęs itin šykštus žmogus, nors turtų ir suskaičiuoti negalėjęs – tiek jų turėjęs. Be to, tie turtai ne šiaip sau atsiradę – velniui ponas, matyt, savo sielą užrašęs buvo, kad šis jam viso-kio žemiškojo gero negailėjęs. Sakoma, Lengvinas mėgdavęs dažnai į Karaliaučių važiuoti, o šiose kelionėse jį nelabasis lydėdavęs…

Šaltiniai:
1.    Sūduvos krašto dvarai / Benjaminas Mašalaitis - Marijampolė, 2015. - p. 205 – 207 - ISBN 978-609-422-109-5
2.    Aplink Lietuvą – Paražnių dvarvietė. Prieiga internete https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC48NKW&title=aplink-lietuva-parazni-dvarviet&guid=eb5e6a16-7d1b-4d48-aa89-b8f67755cedf
3.    Kupčinskienė, Laura. Vilkaviškio rajono dvarų sodybų paveldas: kultūrinė vertė ir panaudos galimybės. Magistro baigiamasis darbas. – Kaunas, 2013. Prieiga internete https://vb.vdu.lt/object/elaba:1987393/1987393.pdf
4.    9 garsiausi Lietuvos dvarai, kuriuose vaidenasi. Prieiga internete http://blogas.kurgyvenu.lt/9-garsiausi-lietuvos-dvarai-kuriuose-vaidenasi/

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka