icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Rementiškių dvaras

Archeologai išžvalgė Rementiškių piliakalnį, esantį dvarvietėje ir ariamos žemės lygyje aptiko keletą stambių senovinių plytų, čerpių nuolaužų ir kelis smulkios žiestos keramikos fragmentus. Iš radinių buvo nuspręsta, kad jau XVI - XVII a. čia būta dvaro. 1784 m. dvarą „nepilnomis” teisėmis valdė Adomas Visgirdas. Atrodo, kad tikruoju savininku buvo paežerių dvarininkai Simonas ir Antanas (pastarasis - po pirmojo mirties) Zabielos, netrukus per politinę suirutę dvarą pardavę keleto dvarų savininkui Antanui Ignui Chrapovickiui. Jo duktė Barbara, ištekėjusi už Ignacijaus Zielinskio, čia tvarkėsi ir 1828 metais - yra išlikęs tų metų dokumentas. 1860 m. dvarininkais buvo Stanislovas Daugėla (Dogiel) ir Skempskis (Skąpski). Nuo pastarojo pavardės dvaras gavo ir Skomskavolės pavadinimą; anksčiau jis buvo taikomas tik palivarkui. 1878 dvare stovėjo 10 namų ir gyveno 28 žmonės (12 vyrų ir 16 moterų). Kai kuriais šaltiniais dvarui priklausė ir 653 margus užimantis Kataučiznos palivarkas. Labiau tikėtina, kad buvo atvirkščiai. Rementiškių kaime stovėjo tik 9 sodybos užimančios 5 margus žemės. XX a. pradžioje dvarą valdė nusigyvenęs dvarininkas, berods pagal specialybę - gydytojas, pavarde Smolskis. 1901 m. dvare gyveno 38 vyrai ir 37 moterys; stovėjo 3 mediniai namai. Dvaras aprėpė 662 margus žemės; iš jos dirbamos - 540. „Suvalkų gubernijos atmintinėje knygelėje” teigiama, kad tuo metu dvare gyveno 60 žmonių. Kai 1903 metais Suvalkų valdininkai surašinėjo stambius ūkininkus, tai dvaro (dar vadinto ir Skomskavole) savininku įvardino Kazimierą Smolskį, Tomo sūnų. Neabejotina, kad čia minimas neseniai mirusio gydytojo Tomo Smolskio sūnus. Rementiškių dvaras užėmė 1889 margų žemės plotą; jame laikė 68 arklius, 153 stambius ir 193 smulkius gyvulius. Per šešerius metus, t.y. 1909 m. aptikti tik 648 margai žemės. Pasikeitė ir dvaro šeimininkas - ja tapo Sofija Smolska, Adolfo duktė. Tikėtina, kad ji buvo minėto Kazimiero Smolskio žmona. 1923 m. surašinėjant gyventojus dvare užregistruoti 138 žmonės; kaime gyveno - 50. Iš 1923 m. spaudos sužinome, kad tuo metu įvyko samdinių streikas ir dvarininkas Zdanicovskis buvo priverstas nusileisti.

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: http://www.miestai.net/forumas/album.php?albumid=146&pictureid=1062