icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Šiaudiniškių dvaras

Vietovė minima ir pirmaisiais kryžiuočių invazijos metais. Manoma, kad čia, būsimo dvaro teritorijoje, 1380 m. gegužės 31 d. tarp LDK kunigaikščio Jogailos ir Vokiečių ordino didžiojo magistro Vinricho fon Kniprodės buvo sudaryta garsioji Dovydiškių sutartis. Lenkų istorikas A. Prochaska Dovydiškes ar Daudiškes tapatina su Šiaudiniškių kaimu. Beje, žinoma, kad Dovydiškėse (Šiaudiniškėse - ?) lankėsi ir LDK didysis kunigaikštis Kęstutis. Matyt, čia būta pilies. Kryžiuočių pilis, galbūt, stovėjo netoli - Šūkliuose. Prūsijos kronikos „Scriptores Rerum Prussicarum” vienas iš leidėjų Theodor Hirsch (1806 - 1881) XIX a. trečiame ketvirtyje spėjo, kad toji vietovė galėjusi būti kelyje iš Įsručio į Kauną, į Šiaurės rytus nuo Virbalio, kur dabar yra Šiaudiniškių gyvenvietė. Kai kurie istorikai šią sutartį tiesiog vadina Šiaudiniškės sutartimi.
1784 m. Šiaudiniškių dvaras priklausė Kauno voiskiui Mejerui; dvare veikė vėjo malūnas. XIX a. pr. į dvaro sudėtį įėjo ir Karolinovo palivarkas, užėmęs 506 margus žemės, Jaonaičių ir Užkuraičių kaimai (abiejuose - 22 sodybos). Manoma, kad tuomet ir buvo pastatyti vienaaukščiai mūriniai klasicizmo stiliaus rūmai, kurių portiką laikė šešios apvalios kolonos (po tris kiekvienoje pusėje). Iš neseniai atidengtų erdvių aiškėja, kad centrinė pastato dalis turėjo būti dviaukštė - liko „rankovės” laiptams. Dėl kažkokių priežasčių sumanymas liko neįgyvendintu. Kai 1812 m. čia trumpai apsigyveno Napoleono armijos kavaleristai, mūriniai rūmai jau stovėjo. Apvalias fasado kolonas puošė jungė kaltiniai „kiaurieji” langai. Atrodo, kad jų likučiai dar kabojo ankstyvuoju sovietmečiu.
1827 m. dvare užfiksuota 15 gyvenamųjų namų su 169 gyventojais. 1860 m. dvarininku buvo Balogas. Dvaro reikšmė išaugo, kai buvo nutiestas geležinkelis ir netoli pastatyta Alvito stotis. 1878 m. kaime ir dvare stovėjo 15 namų, kuriuose gyveno 108 vyrai ir 122 moterys. 1887 m. dvaro laukuose eksperimentus su žemės ūkio kultūromis atlikinėjo Konstantinas Geištoras, tačiau tai neįrodo, kad Geištorai tuo metu valdė šį dvarą.

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=7912

  • Šaltinis: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=7912

  • Šaltinis: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=7912

  • Šaltinis: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=7912

  • Šaltinis: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=7912