icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Šikšnių dvaras

Dvaras stovėjo prie kelio Kybartai – Kudirkos Naumiestis, netoli nuo rodyklės, nukreipiančios į Šiaudiniškius. 1784 m. duomenimis, Šikšnių dvaras priklausė Terebešų giminei.  Juos pakeitė ir iki sovietmečiu dvarą puoselėjo net ir Europoje garsi lenkų kilmės Gromadskių  giminė. Bene garsiausias iš giminės buvo Karlas Vilhelmas von Gromadskis (1779 – 1842). Karaliaučiaus universitete jis studijavo filosofiją. Baigęs mokslus, tapo liuteronų kunigu. Vienas šios giminės atstovų, pirklys ir didelių žemių savininkas Karolis Vilhelmas von Gromadskis, 1804 m., palankiu vokiškumą platinusiems asmenims laiku, už 23 000 markių įsigijo Šikšnių dvarą. Po jo mirties dvaras atiteko jo sūnui Konstantinui. Vyriausias sūnus Vladislovas Gromadskis (1840-1880) buvo trečias šios giminės atstovas, valdęs šį dvarą. 1877 m. dvare stovėjo 5 namai, kuriuose gyveno 25 vyrai ir 23 moterys. Vladislovas Gromadskis palaikė glaudžius ryšius su savo seseria Konstancija, irgi gimusia Šikšnių dvare. Vladislovo Gromadskio valdymo metais Šikšnių dvare, bajorų šeimoje, 1865 m. gimė Lietuvos prezidento Kazio Griniaus žmona   Joana Dominika Pavalkytė. Vėliau ūkį paveldėjo sūnus Liudvikas Gromadskis. Tuo metu dvare lankėsi ir netoli gyvenęs garsusis muzikas bei dirigentas Emilis Mlynarskis. 1901 m. visuose dvaro pastatuose gyveno 284 žmonės. 1909 m. dvaras aprėpė 1775 margus žemės, iš kurios 1510 margų plote buvo auginamos grūdinės kultūros. L. Gromadskio iniciatyva 1919 m. dvare pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje meteorologijos stotis, kurioje daugiausia darbavosi jis pats, o padėdavo sūnus.  Potencialiausias dvaro paveldėtojas Mauricijus Gromadskis baigė Sorbonos universitetą, Jis buvo taktiškas, inteligentiškas žmogus, rūpinosi samdinių buitimi, pasitardavo įvairiais klausimais. 1940 m. rudenį dvare apsilankė specialistai, registravę kultūros vertybes. „Radome baroko stiliaus baldų, laikrodį, sudėtą iš figūrų, senų aliejinės tapybos paveikslų, penkias spintas knygų (užantspauduota) ir šiaip vertybių. Prie rūmų yra meteorologijos stotis, kurią jau trisdešimt metų veda pats dvaro savininkas Gramadskis.

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka