icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Šukių (Juozupavo) dvaras

XX a. pradžioje Šukių dvarolaukai užėmė 753 margus. Dvarą valdė beveik vieni žydai, gyvenę ne jame, o aplinkiniuose miesteliuose. 1910 m. jo savininku buvo Icho Bliazeris. Vėliau savininkais buvo Leibus, Makabulvis. Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, dvarą valdė vokiečiai. Po karo dvaras vėl atiteko žydui Herui Frankui. Tuomet dvaro laukai apėmė apie 1000 ha plotą. Visi darbai buvo atliekami su arkliais. Dvare buvo apie 20 samdinių, gyvenančių mediniuose ir moliniuose kumetynuose. Gyvuliai buvo laikomi tvarte, statytame iš plytų. Trečiojo dešimtmečio pirmoje pusėje, vykdant žemės reformą. Šukių dvarui buvo palikta 80 ha žemės. H. Frankus su sūnumi ir dukra išvyko į Ameriką, o jo žmona su kita dukra išvyko į Palestiną. Dvi likusios dukros apsigyveno Kaune ir Virbalyje. Pastarąją vokiečiai sušaudė, prasidėjus karui. Po reformos naujuoju savininku tapo Zickus – taip pat žydas. Jam sunkiai sekėsi tvarkyti ūkinius reikalus, todėl bankrutuojantį dvarą nupirko Jonas Juknevičius. Dvare buvo laikoma daug karvių, avių. Gražiame sode, apsuptame riešutyno, stovėjo 80 avilių. 1934 m.. gaisro metu sudegė beveik visi dvaro pastatai. Kurį laiką J. Juknevičius gyveno Klampučių dvaro savininkų Bačkų, o vėliau savo ūkio moliniame kumetyne. Tvartas po gaisro buvo atstatytas tais pačiais metais, o namą atstatyti sutrukdė J. Juknevičiaus liga. Sunkūs buvo 1940  - 1944. Tai rusai viską atėmė, tai vokiečių nesibaigiančios rekvizicijos. 1951 m. Juknevičių šeima buvo tremiama. Baisaus likimo neišvengė motina su sūnumis Jonu ir Zigmu. Sūnaus Vytauto dėka tėvas nebuvo ištremtas ir visuomet buvo prižiūrimas likusių Lietuvoje sūnų. Vytauto ir Juozapo netrėmė, nes šie keliems metams buvo paimti tarnauti į sovietinę kariuomenę. Septyniolikmetis Liudas slapstėsi.

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: http://naujakelione.blogspot.lt/2010/11/sukiu-dvaras.html

  • Šaltinis: http://naujakelione.blogspot.lt/2010/11/sukiu-dvaras.html

  • Šaltinis: http://naujakelione.blogspot.lt/2010/11/sukiu-dvaras.html

  • Šaltinis: http://naujakelione.blogspot.lt/2010/11/sukiu-dvaras.html