icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Unijos dvaras

Pravažiavus Alvitą, vienas iš kelių , sukančių į šiaurę, nuves jus į buvusį Unijos (Pyraginės) dvarą. Šis kelias nuo kitų skiriasi tuo, kad paskutinysis dvaro savininkas žydas Golbergas įsakė kumečiams išgrįsti tuo metu buvusį klampų kelią akmenimis. Taip atsirado apie 1200 metrų ilgio akmenimis grįstas keliukas. Iki Pirmojo pasaulinio karo dvaras buvo pavyzdinis. Derlingas 400 hektarų valdas tuomet turėjo lenkas dvarininkas Goliušas. Čia jis gyveno kartu su žmona, sūnumi ir keturiomis dukterimis. 1912 m. mirus dvarininkui, ūkį tvarkė žmona, padedama ūkvedžio Vailokevičiaus. Dvarininkai gyveno kukliuose vieno aukšto mediniuose dvaro rūmuose. Jie buvo apie 15 metrų ilgio, stogas dengtas gontais. Apie dešimt kambarių prižiūrėjo kelios tarnaitės. Kai kurie pasakotojai mini, kad Goliušas buvo dešinioji grafo Gauronskio ranka, todėl dvaro ūkis buvo stiprus. Mūriniuose dvaro tvartuose, dengtuose čerpėmis, buvo laikoma apie 40 geros veislės karvių. Pienas buvo vežamas į Prūsiją. Arklių buvo apie 30. Dvaro tvenkinyje plaukiojo antys ir žąsys, buvo auginamos kiaulės, vištos. Šalia tvarto stovėjo trys mediniai klounai javams ir šienui. Visus sunkius darbus dirbo kumečiai. Jie gyveno dideliame, apie 100 m ilgio ir 15 m pločio, kumetyne. Per jo vidurį ėjo koridorius, kuriuo galima buvo patekti pas bet kurią iš 30 – ties kumečių šeimų. Kumetynas buvo statytas iš plytų. Dvarininkai laikė tik tas šeimas, kuriose buvo bent du darbingi žmonės.

Skaityti daugiau