icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Vilkabalių dvaras

Dvaras, tikėtina, buvo įkurtas XIX a. pradžioje, prūsmečiu, ir tada priklausė totorių kilmės generolui Baranauskui. Apie 1827 m.  Vilkabalio dvarą valdė totorius V. Samuelis Muchas. 1829 m. pavasarį valstybė pradėjo dvaro licitaciją. Pranešime apie licitacijos paskelbimą nenurodytas dvaro savininkas, vadinasi, jo ir nebuvo. XIX a.I pusėje dvaras užėmė apie 400 ha plotą. Vilkabalių dvaro žemėje savininkas ir Vilkaviškio klebonas Juozapas Zenkovičius 1859 m. pastatė mūrinę giminės laidojimo koplyčią Alksninėje. Dvare veikė bravoras. 1878 m. dvarvietėje buvo 5 namai (kiemai), kuriuose gyveno 21 vyras ir 28 moterys. 1885 m. dvaro valdos siekė 1238 margus. Pagrindinėje dvarvietėje stovėjo 5 namai, kuriuose gyveno 49 žmonės. 1888 m. dvare gyveno 134 žmonės (visi lietuviai). 1899 m. dvaro, apimančio 1201 margus žemės savininkas buvo Bronislovas Kučevskis, Petro sūnus. 1901 m. dvare stovėjo 12 namų, kuriuose gyveno 84 žmonės. Tas pats B. Kučevskis kaip savininkas įvardytas ir 1903 m. knygose. Žemės valdos siekė 1010 margų. 1910 m. žemės kiekis nepakito, bet savininkas buvo kitas – vokietis Johanas Šmitas, Rudolfo sūnus. Tarpukariu dvaro savininkai turėjo telefoną. Iki nepriklausomos Lietuvos atkūrimo dvare šeimininkavo ir 1863 m. sukilimo dalyvis Wladyslaw Emund Zbrzezinski (1844 – 1918). Kartu gyveno ir jo brolis Ksawery Franciszek (1846 – 1919). Nelabai aišku, kokie turtinės nuosavybės santykiai juos siejo su anksčiau išvardintais Vilkabalių savininkais. Juk žinoma, kad Zbžezinskiams šis dvaras priklausė ir 1863 m. sukilimo metu. Abu broliai Zbžezinskiai mirė pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais ir buvo palaidoti Bartninkų kapinėse. Palaidojimo vieta išliko. Paskutinis dvarininkas Jonas Zbžezinskis (Jan  Zbrzezinski), minėto dvarininko sūnus, šį ūkį valdė tarpukariu, o mirė ištremtas į Sovietų Sąjungos gilumą. Jo dukra su žentu spėjo 1940 m. pasitraukti į Vakarus. Rūmai sudegė per II pasaulinį karą, o kumetynas ir ūkiniai pastatai buvo sunaikinti sovietmečiu. 2000 m. Vilkabalių kaime negyveno nė vienas žmogus. Išliko tik pavieniai medžiai ir krūmai. Dabar Vilkabalių kaime vėl apsigyvena naujakuriai.

Šaltiniai:
1.    Nykstantis dvaras kelia gailestį ir grėsmę / Renata Vitkauskienė // Santaka. - 2014, liep. 19, p. 3.
2.    Sūduvos krašto dvarai / Benjaminas Mašalaitis - Marijampolė, 2015. - p. 290 – 291 - ISBN 978-609-422-109-5
3.    Vilkabalių dvaras. Prieiga internete http://www.miestai.net/forumas/album.php?albumid=411&pictureid=10566