icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Vilkupių dvaras

Kelyje Kybartai - Kudirkos Naumiestis, maždaug aštuntame kilometre, yra Vilkupių gyvenvietė. Senovėje buvo rašoma, kad ją nuo Vilkaviškio skiria 15 varstų (beveik 17 km). Gyvenvietės pradžioje atvykėlius pasitinka dvarvietė su senais pastatais ir „svetimkūniais”.1784 m. Vilkupių dvaras priklausė Gardino ir Smolensko teisėjui Dilevskiui (vardas nenurodytas).
1827 m. dvarą sudarė 11 namų ir 140 gyventojų. 1838m. senasis dvarininkas Lengvinas pastatė mūrinį, čerpėmis dengtą, Vilkupių dvaro ansamblį. Šita data yra užrašyta ant išlikusių rūmų rytinės pusės frontono. Pagrindine verslo rūšimi tapo veislinė gyvulininkystė. Atrodo, kad ūkio savininkai neprisidėjo prie 1863 m. sukilimo - jie neminimi tų įvykių kontekste. 1870 m. dvarui priklausė ir Leopoldovo kaimas bei dvaras (į pietryčius nuo Vilkupių), kuris turėjo 259 margus žemės: lankos - 43, neužsėta žemė - 7. Leopoldovo dvare stovėjo 4 mediniai namai, o kaime - trys sodybos. Dabar šio dvaro vietoje, tuščiame lauke, susikerta du keliai ir sudaro T formos kryžkelę.
Pats Vilkupių dvaras 1870 m. užėmė 790 margų plotą; iš jų 353 - dirbama žemė, 88 - lankos, 2 - vandens telkiniai ir kt. Prie vieno iš jų veikė vandens malūnas. Dvarvietėje ir kaime stovėjo 8 mūriniai bei 9 mediniai pastatai. 1878 m. surašė 3 statinius, kuriuose gyveno 6 vyrai ir 5 moterys. 1881 m. Žemės ūkio vadovų sąvade dvaro savininku ar valdytoju nurodomas Hermanas Lengvinas. XIX a. pabaigoje dvare buvo tik keturi pastatai, kuriuose gyveno 17 žmonių; dvarvietė užėmė 17 margų plotą (apie 8 ha). Taigi, skaičiai panašūs, bet ir šiek tiek skiriasi. Iš šių skaičių tik žymiai išsiskiria 1888/9 m. duomenys, pateikti Suvalkų gubernijos atmintinėje, išleistoje 1901 m.; ten sakoma, kad dvare gyveno 60 lietuvių ir 5 vokiečiai. Matyt, buvo suskaičiuoti visi samdiniai. 1899 m. dvarą valdė Gergamas (?) Lengvinas, Adolfo sūnus. Matyt, valdininkai supainiojo raides - dvarininku galėjo aptikti tik Germaną Lengviną. 1899 m. dvarui priklausė 778 margai žemės; tai leido laikyti 48 arklius. 1901 m. dvare dirbo 40 vyrų ir 33 moterys. Sumažėjo ir kitataučių skaičius: 3 - žydai, 4 - vokiečiai. Dvaro statinių statistika: 4 - mediniai, 1 - mūrinis. Valdė šiek tiek daugiau kaip 500 margų. Irgi oficialiais kitais duomenimis 1901 m. dvarą sudarė vienas „kiemas” su 143 gyventojais.

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka