icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Pavištyčio I piliakalnis

Pirmasis piliakalnis įrengtas aukštumos pakraštyje. Aikštelė trikampė, orientuota ŠR-PV kryptimi, 30 m ilgio, 34 m pločio ŠR dalyje, 2 m aukštesne P-PV dalimi. Joje rasta grublėtos keramikos. ŠR aikštelės krašte supiltas 0,5 m aukščio, 10 m pločio pylimas, už kurio iškastas 11 m pločio, 0,3 m gylio griovys. ŠR šlaito aukštis 1,5 m, kitų - iki 30 m. Piliakalnis labai suardytas arimų, apkasų, vėliau užsodintas pušimis (dabar beveik iškirstos, likę tik kelios). Aikštelę beveik per vidurį kerta apkasas, einantis PV-ŠR kryptimi.  ŠR papėdėje, 0,2 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta perdegusių akmenų, molio tinko. Piliakalnis datuojamas I tūkst.

Šaltiniai:
1.    Legendos pasakoja : Lietuvos geografiniai objektai / sudarė Gitana Kazimieraitienė. - Kaunas : Šviesa, 2008. – p. 59.
2.    Užnemunės krašto piliakalniai / Petras Tarasenka. – Vilnius: Savastis, 1997, p. 165.
3.    Pavištyčio I piliakalnis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Pavi%C5%A1ty%C4%8Dio_I_piliakalnis
4.    Pavištytis I. Prieiga internete http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=733
5.    Piliakalniai Vilkaviškio rajone. Prieiga internete http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/vilkaviskio-rajone/gamtos-objektai-12/piliakalniai-10
6.    Pavištyčio piliakalnis I. Prieiga internete http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:Pavi%C5%A1ty%C4%8Dio_piliakalnis_I
7.    Pavištyčio piliakalnis I. Prieiga internete http://lt.geoview.info/pavistycio_piliakalnis_i,1721020543n
8.    Pavištyčio I piliakalnis (Vilkaviškio r.). Prieiga internete http://www.aruodai.lt/paieska/vaizdas.php?VId=18786
9.    Pavištyčio I piliakalnis. Prieiga internete https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pavi%C5%A1ty%C4%8Dio_I_piliakalnis.JPG
10.    Pavištyčio piliakalnis I. Prieiga internete http://www.geocities.ws/kociubaitis/pavistytis.html
11.    Pavištyčio I piliakalnis (Vilkaviškio r.). Prieiga internete http://www.knygadvaris.lt/vaizdas.php?VId=18787
12.    Pavištyčio piliakalnis. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/21c0b1b3-c04a-41e8-8310-c81e50e13b50
Zdjęcie: Pavištyčio piliakalnis (282 m) – Żytkiejmy. Prieiga internete http://mapa.nocowanie.pl/index.php/zytkiejmy/zdjecia/35559667/

  • Aprašymas:

    Autorius: Zenonas Baubonis

    Šaltinis: http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=733

  • Aprašymas:

    Autorius: Zenonas Baubonis

    Šaltinis: http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=733