icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Pavištyčio II piliakalnis su gyvenviete

Antrasis piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, 1 km į P nuo pirmojo piliakalnio. Aikštelė ovali, pailga V-R kryptimi, 28x19 m dydžio, per 1,5 m iškiliu viduriu. Jos R krašte supiltas 0,4 m aukščio, 3,5 m pločio pylimas (iš jo kyšo stambūs akmenys), už kurio iškastas 3,5 m pločio, 0,3 m gylio griovys. Už griovio supiltas antras 0,5 m aukščio, 6 m pločio pylimas, kurio išorinis 1,2 m aukščio šlaitas leidžiasi į antrą 4,5 m pločio, 0,3 m gylio griovį, už jo kyla trečias 0,4 m aukščio, 4,5 m pločio pylimas išoriniu 2,5 m aukščio šlaitu. Antras pylimas, atrodo, juosė visą aikštelę 2 m žemiau jos. Šlaitai statūs, 16 m aukščio. Piliakalnis apardytas arimų, dirvonuoja. Š papėdėje, 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta lygios keramikos. Piliakalnis datuojamas I tūkst. - II tūkst. pradžia.

Šaltiniai:
1.    Pavištyčio II piliakalnis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Pavi%C5%A1ty%C4%8Dio_II_piliakalnis
2.    Piliakalniai Vilkaviškio rajone. Prieiga internete http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/vilkaviskio-rajone/gamtos-objektai-12/piliakalniai-10
3.    Pavištyčio II piliakalnis. Prieiga internete http://mapio.net/o/5597439/
4.    Pavištyčio piliakalnis 2. Prieiga internete http://www.panoramio.com/photo/79362257

  • Aprašymas:

    Mindaugas Kazlauskas - Pavištyčio piliakalnis 2

    Šaltinis: http://www.panoramio.com/photo/79362257