icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Statyta 1882-1884 m. 1902 metais pastate buvo pasieniečių kareivinės, prieš I-ąjį pasaulinį karą, 1907m. veikė berniukų gimnazija. 1918 metais įkurta „Žiburio“ draugijos gimnazija, kuri 1930-aisiais metais suvalstybinta ir jai suteiktas J.Basanavičiaus vardas. 1978 m. atlikta dalinė rekonstrukcija ir pastate įkurdinta Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, kuri veikia iki šiol. 2001 metais pastatas įrašytas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, paskelbtas valstybės saugomu Pastato adresas: Sodų g. 1, Vilkaviškis.
Žymesnieji Vilkaviškio gimnazijos mokytojai ir auklėtiniai: http://www.vilkaviskis.rvb.lt/lt/kraštotyra

Šaltiniai:
1.    Gilienė V. Po žinių medžiais/Vilija Gilienė// Tarp knygų.-2008, Nr.12, p.1-3.
2.    Kabelkaitė J. Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos mokytojai.-Vilkaviškis: Olimpijos spaustuvė, 2005.
3.    Serneckas A., Zeikus A. Dvižiedė lelija.- Vilnius, 1997.
4.    Vilkaviškio gimnazija, 1918-1993 : [jubiliej. leid.]. - Vilkaviškis : [B. l.] (sp. "Olimpija"), 1993. - 57 p. : iliustr.
5.    Vabalienė, Laima. Atminimo lenta primins garbiuosius gimnazijos auklėtinius / Laima Vabalienė ; Romo Čėplos nuotr.. - Iliustr. // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2013, lapkr. 26, p. 6.
6.    Bibliotekos istorija. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.rvb.lt/lt/apie-mus/bibliotekos-istorija
7.    Vilkaviškio gimnazija. Prieiga internete http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Vilkavi%C5%A1kio_gimnazija
8.    Vincas Laurynaitis. Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazija 1919.IX.1–1922.XI.1 (2). Prieiga internete http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/100-vincas-laurynaitis-vilkavikio-iburio-gimnazija-1919ix11922xi1-2

  • Aprašymas:

    Vilkaviškio viešoji biblioteka 2012. 2012 m. Iš Vilkaviškio RSVB fondų.

  • Aprašymas:

    Vilkaviškio viešoji biblioteka 1998. 1998 m. Iš Vilkaviškio RSVB fondų.

  • Aprašymas:

    Vilkaviškio J.Basanavičiaus gimnazija. Apie 1954 m. Iš Vilkaviškio RSVB fondų.