icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Paminklas Lietuvos nepriklausomybei

Į kultūros paveldo registrą yra įtrauktas paminklas Lietuvos nepriklausomybei Vytauto/Vysk. A. Karoso g. statytas 1923 m., atstatytas 1991 m. Paminklas pasižymi istorine memorialine verte. Architektas V. Balčiūnas, pasinaudodamas nuotrauka, padarė brėžinį, pagal kurį paminklas buvo atkurtas – ant smailėjančio postamento iškėlęs kalaviją raitas Vytis.

Šaltiniai:
1.    Brazauskaitė J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui: magistro baigiamasis darbas. – Kaunas: VDU, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD
2.    Nepriklausomybės paminklai 1918-1940 m. Prieiga internete http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=15932&page=2
3.    Nenėnienė B. „Esu laimingas, kad padariau tai, ką galėjau padaryti“. 2007. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/sidgija/20070330/4-1.html
4.    Rupeikienė, Elena Jubiliejus primena Sąjūdžio pradžią / Elena Rupeikienė // Santaka. - 2013, birž. 6, p. 5-6
Sajauskas, Stanislovas  Vilkaviškio kraštas: iš praeities į dabartį / Stanislovas Sajauskas. - Kaunas: Naujasis lankas, 2015. – p. 156.

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=15932&page=2