icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Eucharistinio kongreso tiltas

Tilto važiuojamoji dalis - asfaltbetonis; atitvarai - 0,75 m aukščio metalinės aptvėrimo juostos; du šalitilčiai po 1,2 m pločio. Turėklai - metaliniai 1,1 m aukščio. Vieno tarpatramio, sijinis tiltas atstatytas 2005 m. Tilto perdenginį sudaro aštuonios tėjinės sijos. Ramtai poliniai užpiltiniai. Kūgio šlaitai ir patiltė sustiprinta gelžbetoninėmis plokštėmis. Iki IV Vilkaviškio vyskupijos Eucharistinio kongreso tai buvo tik pėstiesiems skirtas tiltas. Ruošiantis šiam vyskupijos įvykiui buvo sumanyta tiltelį rekonstruoti į normalų tiltą, kad jis sujungtų dvi gatves. Dabartinio Vilkaviškio dekanato dekano prel. Vytauto Gustaičio rūpesčiu jis buvo pavadintas Eucharistinio kongreso tiltu. Tai labai konkretus ženklas, žymintis vykusį Eucharistinį kongresą. Krašto muziejaus direktoriaus Antano Žilinsko teigimu, prieškario metais šioje vietoje stovėjęs tiltas buvo vadinamas Raudų tiltu. Mat žydai, pasimeldę sinagogoje, rinkdavosi ant to tilto. Persisvėrę per jo turėklus, glostydavo barzdas tikėdami, kad šitaip į upę sumeta savo nuodėmes.

Šaltiniai:
1.    Pavlovienė, B. Tiltas, vadinęsis kunigaikščio vardu. 2008. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=11070
2.    Kebeikis, H. Lietuvos tiltų istorija ikonografijoje: Tiltai per Šešupės baseino upes. 2011. Prieiga internete http://www.genealogy.lt/album/main.php?g2_itemId=28158
3.    Brazauskaitė J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui: magistro baigiamasis darbas. – Kaunas: VDU, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD

 • Aprašymas:

  E. Cikanavičiaus nuotrauka iš Vilkaviškio viešosios bibliotekos archyvo

 • Aprašymas:

  E. Cikanavičiaus nuotrauka iš Vilkaviškio viešosios bibliotekos archyvo

 • Aprašymas:

  E. Cikanavičiaus nuotrauka iš Vilkaviškio viešosios bibliotekos archyvo

 • Aprašymas:

  Nuotrauka iš Brazauskaitė J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui: magistro baigiamasis darbas. – Kaunas: VDU, 2014.