icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Skulptūrų ansamblis „Eglės takas“

Prie kultūros rūmų esančio skvero, stovi visas 8 medinių skulptūrų ansamblis pasakos Eglės žalčių karalienės motyvais „Eglės takas“. Skulptūrų ansamblį sukūrė kraštietis skulptorius Jonas Zubavičius 1988 metais. Skulptūras sukūrė rajono ir iš kitų miestų atvykę tuometiniai meistrai.

Šaltiniai:
1.    Brazauskaitė J. Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui: magistro baigiamasis darbas. – Kaunas: VDU, 2014. Prieiga internete http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140612_134234-87697/DS.005.0.01.ETD
2.    Drožiniai: Jonas Zubavičius. Prieiga internete http://droziniai.lt/

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka