icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Prano ir Juozo Stanaičių gimtinė

Juozas Stanaitis gimė 1865 08 13 Matarnų kaime. Buvo paskirtas Kariuomenės vadu prie prezidento Stulginskio. Mirė 1925 07 12 Matarnuose. Pranas Stanaitis gimė 1869 02 29, mirė 1936 03 20 – jis taip pat daug nuveikė šalies ūkio kūrime, dirbo geležinkelių statybos inžinieriumi. Stanaičių gimtinė Matarnuose pažymėta paminklu, o visai netoli nuo gimtinės – Slabaduose esančiose kapinėse – broliai atgulę amžinam poilsiui. Apie brolių prasmingus gyvenimus bei darbus byloja net jų kapavietė: jie palaidoti kriptoje. O iš istorijos faktų žinome, jog seniau kriptose buvo laidojami šventieji, kankiniai, vėliau – nusipelnę šventovei asmenys (vyskupai, fundatoriai).

  • Šaltinis: Nuotrauka iš www.vilkaviskisinfo.lt/modules/download.php?file_id=3381