icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Bartninkų miestelio Sovietų sąjungos karių, žuvusių Antrajame pasauliniame kare, kapinės

Adresas: Bartninkai, Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav. Palaidojimo vieta įregistruota Kultūros vertybių registre 1993 m. Bendras plotas 729.00 kv. m. Kapinėse palaidoti Antrajame pasauliniame kare 1944 metų rugpjūčio 18 d. žuvę 1276 Sovietų Sąjungos karininkų ir karių palaikai 1946 m. perkelti iš Ožkabalių, Akelaičių, Vaizbūniškių, Sausininkų bei kitų kaimų, 339 karių pavardės nežinomos. Obeliskas pastatytas ir žuvusiųjų pavardės įamžintos apie 1970m.-1974m. Objektas tvarkytas 2005 m. Rusijos Federacijos lėšomis.
Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 11334. Kapines prižiūri Bartninkų seniūnija Bartninkų mstl., Vilkaviškio r. sav.

Šaltiniai:
1.    Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/59B5BEB8-0C48-4250-B6CF-7AC006BA6027 2.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka