icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Dr. Jono Basanavičiaus gimtoji sodyba-muziejus

Dr. Jono Basanavičiaus gimtoji sodyba-muziejus Ožkabalių k.,Bartninkų sen.,Vilkaviškio rajonas. Gyvenamoji J. Basanavičiaus tėviškės troba statyta 1832 m. Sodyboje buvo tvartas, kiaulidė, kluonas, svirnas, aliejinė. 1924 m. sudegė ūkiniai pastatai. J. Basanavičius atstatė tvartus ir kluoną. Karo metu sudegė visa sodyba. Prasidėjus atgimimui buvo pradėta tvarkyti sodybos aplinka. 1991 m. atidaryta dr. J. Basanavičiaus sodyba-muziejus.
Dr. Jono Basanavičiaus gimtinėje pristatoma pasiturinčio Suvalkijos regiono ūkininko vienkiemio sodyba su to laikotarpio išplanavimu, tradiciniais gyvenamaisiais ir ūkiniais trobesiais. Stuba (namas) stovi aukščiausioje kiemo vietoje ant kalnelio. Joje įkurtas muziejus, administracija. Atstatytoje stuboje atkurta XIX a. pab. – XX a. pr. pasiturinčio valstiečio gyvenamoji aplinka, eksponuojami to laikotarpio baldai, interjero tekstilė. Ekspozicijoje yra keletas dr. Jono Basanavičiaus asmeninių daiktų. Stuboje įrengta skaitykla, kurioje eksponuojama Vasario 16-osios signatarų nuotraukų paroda. Dviejų dalių klėtyje su prieklėčiu eksponuojami įvairūs buities daiktai, namų apyvokos reikmenys, tekstilė ir įrankiai. Sodybos klojimas pritaikytas renginiams organizuoti, įrengta erdvi scena, o vienoje klojimo šalinėje laikomi įvairūs grūdų kūlimo ir vėtymo mechanizmai, žemės dirbimo padargai. Kiaulidėje įrengtos dvi parodų salės.

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka