icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Vilkaviškio miesto senosios kapinės

S. Daukanto g. Vilkaviškis. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,438 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre neįregistruotos. Kapines prižiūri UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ Šiaurės g. 20, Vilkaviškis. Vilkaviškio senosios miesto kapinės yra ties Kapų g. ir S. Daukanto gatvių sankirtoje Šiaurės rytinėje dalyje, o Šiaurės vakarinėje pusėje ribojasi su dabartine turgaus aikšte. Kapinių teritorija apjuosta tvora. Pietvakarių pusėje yra įėjimas į kapines. Teritorijos plotis – 4125 m². Į kultūros vertybių registrą objektas įtrauktas, kaip Vilkaviškio senųjų kapinių kompleksą sudarantis objektas (2010-08-26). Jam suteiktas regioninis reikšmingumo lygmuo ir priskiriamos istorinė, memorialinė ir dailės vertės. Kapinės datuojamos XIX a. – XX a. 5 d-mečiu. Kapinėse gausu išlikusių įvairių formų lauko akmens, granitiniai, betoniniai antkapiniai paminklai ir metaliniai antkapiniai kryžiai su iškaltais memorialiniais įrašais lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis.149 Daugiausiai memorialinių antkapių susitelkia ties centrine ir Pietrytine kapinių teritorijos dalyse. Daugumos antkapių būklė bloga. Šiose kapinėse yra apie 200 kapų. Tiksliai nustatyti kapaviečių skaičių sudėtinga, kadangi vienur išlikę kapų kauburėliai, o kitur neišlikę. Vyrauja įvairių formų ir dydžio kapai kurie yra su betoniniais apvadais. Teritorijoje yra 8 mediniai kryžiai, 22 akmeniniai ir granitiniai antkapiniai paminklai ir kryžiai bei 18 metalinių antkapinių kryžių. 13 kapų su metaliniais aptvarais. Kapinių teritorijose vyrauja lapuočiai medžiai.
Vilkaviškio miesto gyventojų kapinėse yra palaidotas rašytojas Antanas Vaičiulaitis, jo Žmona Joana Vaičiulaitienė.

Skaityti daugiau
 • Aprašymas:

  Vilkaviškio senosios kapinės. J. Brazauskaitės nuotrauka. 2013 m.

 • Aprašymas:

  Kairėje-Prano Juraičio antkapinis paminklas 1915-1935 m. Dešinėje-Aleksandro Savioko antkapinis paminklas 1857-1926 m. J. Brazauskaitės nuotraukos 2013 m. Vilkaviškio senosios kapinės.

 • Aprašymas:

  Iš kairės pusės viršuje Jan Brauno antkapinis paminkas 1856-1925 m. Iš kairės pusės apačioje. Kunigo Mato Ramanausko kapas. Iš dešinės pusės Uršulės Ivanavičienės antkapinis paminklas 1838-1925 m. J. Brazauskaitės nuotraukos. 2013 m. Vilkaviškio senosios kapinės.

 • Aprašymas:

  Kairėje Liudo Lietuvninko antkapis. Dešinėje Viktorijos Romanovskos-Rodės antkapinis paminklas J. Brazauskaitės nuotraukos. 2013 m. Vilkaviškiio senosios kapinės.

 • Aprašymas:

  Anos Volf antkapinis paminklas iš kairės pusės viršuje. Kunigo Juozo Stankevičiaus kapas š kairės pusės apačioje. Lietuvos kariuomenės kūrėjo-savanorio Antano Vaitkevičiaus kapas iš dešinės pusės. Nuotr. J. Brazauskaitės 2013 m. Vilkaviškio senosios kapinės.

 • Aprašymas:

  Lietuvos karių kapai. J. Brazauskaitės nuotraukos. 2013 m. Vilkaviškio senosios kapinės.

 • Aprašymas:

  Miesto senose kapinėse išlikę provoslavų satytos medinės kryžiaus formos koplytėlės pamatai. J. Brazauskaitės nuotrauka. 2013 m.Vilkaviškis

Susijusios asmenybės