icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Vilkaviškio miesto žydų senosios civilinės kapinės

Kapų g., Vilkaviškis Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 1,54 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre neįregistruotos. Kapines prižiūri UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ Šiaurės g. 20, Vilkaviškis. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Yra Vilkaviškio mieste Vytauto gatvėje. Anot Vilkaviškio žydų bendruomenės tyrinėtojo Ralpho Salingerio, šiame mieste 1941 m. gyveno 3400 žydų ir jie sudarė beveik 70 procentų visų gyventojų. Antrojo pasaulinio karo metais beveik visi Vilkaviškio žydai, gyvenę čia nuo XVI amžiaus pradžios, buvo išžudyti. Naujosios žydų kapinės pradėjo veikti apie 1875 metus, ankstesniosios buvo prie upės, kur šiandiena yra pastatytas Vilkaviškio kultūros centras. Kazio Karužos parengtame dar sovietinės okupacijos išvakarėse (1940 m. birželio 14 d.) Vilkaviškio miesto plane pakankamai aiškiai matosi kur buvo Vilkaviškio žydų senosios kapinės. Kapinės buvo perkeltos į jų dabartinę vietą Kapų gatvėje ir apima 1,2 ha. Kapinės aptvertos metaline vielos tvora. Stovi daug antkapinių akmeninių paminklų. Teritorijos pietrytinėje dalyje supiltas simbolinis kapas, kurio šlaitai iškloti senais antkapiniais paminklais (plokštėmis). 1991 m. pastatytas naujas akmeninis paminklas, kurio šlifuotoje pusėje iškaltas tekstas žydų rašmenimis. Žemiau jo yra įrašas lietuvių kalba: Senosios žydų kapinės. Tebūna šventas mirusiųjų atminimas. Apskaičiuota, kad šiose kapinėse yra 5000 kapų, tačiau šiandien išlikę tik 200 akmenų, kai kurie įrašai juose sunkiai įskaitomi arba iš viso neturi jokio užrašo. Šiandien kapinėse aiškiai įskaitomi užrašai yra ant 150 antkapių, datuojami 1920-1934 m. Vieni jų įmantrūs, su išlikusiomis nuotraukomis, kiti paprasti. Dauguma užrašų hebrajiški, bet yra vienas akmuo su rusišku, kitas su jidiš užrašu.

Skaityti daugiau
  • Aprašymas:

    Vilkaviškio žydų kapinės 1916 m. Iš VKM archyvo. Vilkaviškio žydų kapinės dabar. J. Brazauskaitės nuotrauka. 2013 m. Vilkaviškis.