icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Vilkaviškio miesto civilinės kapinės

Kapų g., Vilkaviškis. Veikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 5,43 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre neįregistruotos. Kapines prižiūri UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ Šiaurės g. 20, Vilkaviškis. Šiose kapinėse laidojami miesto gyventojai. Jų tarpe yra ir Vilkaviškio kraštui nusipelniusių garsių asmenybių. Palaidotas rašytojas Antanas Vaičiulaitis 1906 – 1992 m. bei jo žmona Joana Vaičiulaitienė. Miesto kapinėse yra palaidota poeto Petro Karužos šeima. Pats Petras Karuža palaidotas Kaune 1939 m. Kiti reikšmingesni Vilkaviškio miesto kapinėse esantys kapai ir jų antkapiniai paminklai: Kunigo Mato Dabrilos kapas (1846-1935 m.); Bernutaičių šeimos medinis antkapinis paminklas (1994 m.); Onos (1897-1906) ir Andriaus (1887-1974) Kisielių šeimos antkapinis paminklas ir kiti objektai kurie daugiau pasižymi menine verte (žr. iliustracijos Nr.96-98).
Paminklas stalininių represijų aukų atminimui Vilkaviškio miesto kapinėse.
1989 m. Politinių kalinių ir Tremtinių sąjungos iniciatyva Vilkaviškio miesto kapuose buvo pastatytas paminklinis akmuo stalininių represijų aukoms priminti (akmenį apiformino ir raides iškaldino vilkaviškiečiai Irena ir Gintautas Leonai).

Skaityti daugiau
 • Aprašymas:

  Antano Vaičiulaičio kapas 1906 – 1992 m. J. Brazauskaitės nuotrauka.  2013 m. Vilkaviškio miesto gyventojų kapinėse.

 • Aprašymas:

  Iš kairės Poeto Petro Karužos šeimos kapas. Iš dešinės kunigo Mato Dabrilos kapas (1846-1935 m.). Vilkaviškio miesto kapinės. Nuotr. J. Brazauskaitės 2013 m.

 • Aprašymas:

  Iš kairės Bernutaičių šeimos medinis antkapinis paminklas (1994 m.) Iš dešinės Onos (1897-1906) ir Andriaus (1887-1974) Kisielių šeimos antkapinis paminklas. Vilkaviškio miesto kapinės. J. Brazauskaitės nuotraukos. 2013 m.

 • Aprašymas:

  Paminklas stalininių represijų aukų atminimui. D. Ambrasaitės nuotrauka. 2007 m.

 • Aprašymas:

  Paminklas stalininių represijų aukų atminimui. D. Ambrasaitės nuotrauka. 2007 m.

 • Aprašymas:

  Koplytstulpis. D. Ambrasaitės nuotrauka. 2007 m.