icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia

Vilkaviškio klebonas Juozapas Zenkovičius savo Vilkabalių dvaro laukuose 1859 m. pastatė mūrinę giminės laidojimo koplyčią. Prieškario metais bažnyčia praplėsta. Pirmojo jos klebono Leono Seniūno rūpesčiu pastatyti klebonijos trobesiai. Klebonas Povilas Jakulevičius po 1938 m. prie koplyčios pastatė bažnyčią (archit. A. Kudoko projektas). Per Antrąjį pasaulinį karą bažnyčia mažai nukentėjo. Ją po Antrojo pasaulinio karo suremontavo klebonas Bronius Antanaitis. Šventoriuje yra medinė varpinė. Bažnyčia bebokštė, stačiakampio plano. Viduje dominuoja vientisa didžiosios navos erdvė. Vargonų chorą laiko keturios kolonos.
Kryžius Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčios šventoriuje. Pastatytas 1977 m. klebonui Jonui Paliukaičiui atsisveikinant su parapija. Autorius Viktoras Daukšys.
Kryžius Tėvo Žiūraičio misijoms atminti 1944 5 29-31 d. Atstatytas Alksninės Atsimainymo bažnyčios šventoriuje.

Šaltiniai:
1. Kviklys, Bronius Lietuvos bažnyčios. T. 2: Vilkaviškio vyskupija. - 1982. – p. 105.
2. Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas]. – K., 2011. – p. 185.
3. Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org
4. Alksninės Kristaus Atsimainymo parapija. Prieiga internete http://vilkaviskis.lcn.lt/dekanatai/vilkaviskio/alksnine/
5. Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia. Prieiga internete http://www.maldos.lt/baznycios/alksnines-kristaus-atsimainymo-baznycia/
6.    Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai/ sudarytoja Aušra Valuntaitė-Mickevičienė. - Vilkaviškis: Vilkaviškio krašto muziejus, 2007.
7.    Sakas A.A. Trys lietuviai dominikonai. 2016. Prieiga internete http://alsa.blogas.lt/trys-lietuviai-dominikonai-2566.html

  • Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Alksnin%C4%97s_Kristaus_Atsimainymo_ba%C5%BEny%C4%8Dia

  • Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Alksnin%C4%97s_Kristaus_Atsimainymo_ba%C5%BEny%C4%8Dia

  • Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Alksnin%C4%97s_Kristaus_Atsimainymo_ba%C5%BEny%C4%8Dia

  • Aprašymas:

    Iš kairės: tėvas Jonas Dominykas Grigaitis OP, tėvas Benediktas Albertas Rutkauskas OP, tėvas Vytautas Tomas Žiūraitis OP. 1935.XI.20 Walberberg.

    Šaltinis: http://alsa.blogas.lt/trys-lietuviai-dominikonai-2566.html