icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Alvito Šv. Onos bažnyčia

Pirmąją medinę bažnyčią 1617 m. pastatė Paširvinčio seniūnėnė Ona Radvilienė. Ji buvo  dailios konstrukcijos, išpuošta, tinkamai prižiūrima. 1668 m. aprašymo liudijimu, nekonsekruotoje bažnyčioje buvo trys altoriai. 1674 m. ją konsekravo Gratianopolio vyskupas Mikalojus Slupskis. 1700 m. aprašymo duomenimis, 1681 m. Alvito bažnyčia buvo perstatyta. Naujai įrengtame didžiajame altoriuje buvo pakabinti Kristaus Atsimainymo ir (virš pastarojo) Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslai. Antrajame altoriuje (evangelijos pusėje) buvo senas Loreto Švč. Mergelės Marijos paveikslas, trečiajame – Šv. Mykolo, kovojančio su drakonu, atvaizdas. Ketvirtasis Šv. Onos garbei paskirtas altorius buvo įrengtas medinėje koplyčioje (paveikslas vaizdavo Šventąją šeimą: Oną, Joakimą, Mariją, Juozapą ir Kūdikėlį Jėzų). Alvito inventoriuose minimas stebuklingasis Loreto Švč. Mergelės Marijos paveikslas, kurį bažnyčiai dovanojo popiežius Klemensas VIII Onos Radvilienės rūpesčiu XVII a. pradžioje. 1804 m. buvo pastatyta mūrinė. Bažnyčia per Pirmąjį pasaulinį karą apgriauta, sunaikinta klebonija, ūkiniai pastatai. 1944 m. bažnyčia susprogdinta. Ją atstojo šventoriaus kampe buvusi koplyčia – Gauronskių mauzoliejus, pastatytas XIX a. Koplyčios architektūra neogotikinė, fasadai simetriški. Vidus suskliaustas smailėjančiu cilindriniu skliautu su ramstine arka, susijungiančia su sienų piliastrais. 2006 m. rugsėjo 25 d. Vilkaviškio vyskupas R. Norvila pasirašė dekretą leisti atstatyti Šv. Onos bažnyčią Alvite.

Skaityti daugiau
 • Šaltinis: http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=1353&with_photo_id=59248219&order=date_desc&user=187748

 • Aprašymas:

  Karo vaizdas iš Rytų. Alvito bažnyčia. 1915 m.

  Šaltinis: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?p=8934

 • Aprašymas:

  Sugriauta Alvito Šv.Onos bažnyčia. 1915 m.

  Šaltinis: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=14113

 • Aprašymas:

  Alvito Šv. Onos bažnyčios griuvėsiai po II pasaulinio karo

  Šaltinis: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?p=893495

 • Aprašymas:

  Alvito bažnyčia nepriklausomybės metais

  Šaltinis: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=14113