icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Kybartų Naujoji apaštalų bažnyčia

Naujoji apaštalų bažnyčia savo veiklą Kybartuose pradėjo 1914 m., o po Antrojo pasaulinio karo tik 1991 m. Kaip ir tradicinis tikėjimas mūsų šalyje, taip ir Naujosios apaštalų bažnyčios tikėjimas remiasi Šventuoju Raštu. Naujoji apaštalų bažnyčia pripažįsta tris sakramentus: Šventąjį Krikštą vandeniu, Šventąją Vakarienę ir Šventąjį Paženklinimą. Įdomiausia tai, kad Naujosios apaštalų bažnyčios tarnai gali turėti ne tik šeimas, kurios privalo būti pavyzdžiu visiems tikintiesiems, bet ir politines pažiūras, dalyvauti politiniame gyvenime. Moderni bažnyčia įsikūrusi naujai suprojektuotame pastate. Be įprastinių sekmadieninių pamaldų rengiamos atskiros trečiadieninės pamaldos senjorams, vyksta pamokėlės vaikams, susitikimai su ganytojais iš užsienio. Pamaldose Kybartuose dalyvauja tikinčiųjų ir iš aplinkinių rajonų. Kybartų bendruomenėje nauja bažnyčia įšventinta 2001 m. rugsėjo mėn., dalyvaujant krašto apaštalui Horst Ehlebracht. Per vienus metus pastatytų Dievo namų patalpų neužteko 375 apsilankiusiems pamaldose, jų tarpe buvo ir 182 svečiai. Dėl tos priežasties pamaldos, per kurias buvo paženklintos 9 sielos, garsu ir vaizdu buvo perduodamos į šalia bažnyčios pastatytą palapinę. Tai buvo jau trečia naujai pastatyta bažnyčia Lietuvoje, kurios statybą finansavo Šiaurės–Reino Vestfalijos krašto Naujoji apaštalų bažnyčia, kuruojanti vakarinę Lietuvos dalį. Statybos darbus atliko Šilutės statybos bendrovė „Žibai“.

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kybart%C5%B3_Naujoji_apa%C5%A1tal%C5%B3_ba%C5%BEny%C4%8Dia