icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Virbalio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

1555 m. karalienė Bona fundavo medinės bažnyčios statybą ir paskyrė jai šešis valakus žemės. 1643 m. įsteigtas dominikonų vienuolynas ir pastatyta nauja mūrinė baroko stiliaus bažnyčia. 1658 m. parapijos bažnyčia, klebonija ir prieglauda sudegė, atstatyta buvo tik vėliau. 1819 m., sutikus dvasinei vyresnybei, dominikonų bažnyčia buvo atiduota parapijai (vienuolynas dėl mažo vienuolių skaičiaus buvo uždarytas). 1944 m. vokiečiai bažnyčią susprogdino. 1958 m. prieglauda perstatyta į bažnyčią, vėliau pristatyta zakristija. Bažnyčia be bokšto, vienos navos. Vidaus erdvė vientisa, halinė.
Kryžius Virbalio Šv. Arkangelo Mykolo  bažnyčios šventoriuje. Pastatytas apie 1980 m. klebono Boleslovo Ražuko iniciatyva.  Autorius Petras Liubinskas.
Koplytėlė Virbalio Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje, pastatyta apie 1980 m. klebono Boleslovo Ražuko iniciatyva ir rūpesčiu. Autorius Petras Liubinskas.
Kryžius su Įrašu „Jubiliejiniams 2000 m. atminti.“ Pastatytas Virbalio Šv. Arkangelo Mykolo  bažnyčios šventoriuje. Autorius Jonas Mickevičius. Iniciatorius - klebonas Vitas Eidukaitis.

Skaityti daugiau
 • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 • Šaltinis: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=12822&page=5

 • Aprašymas:

  Senosios Virbalio bažnyčios vidus. (Iš A. Kasperavičienės albumo)

  Šaltinis: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=15414&page=3&langid=1