icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Gauronskių koplyčia-mauzoliejus

Koplyčia stovi Antrajame pasauliniame kare sunaikintos Alvito Šv. Onos bažnyčios šventoriuje. Kol statoma naujoji bažnyčia, ją atstoja koplyčia su pristatytomis šoninėmis zakristijomis. Neogotikinė koplyčia pastatyta XIX a. viduryje. Jos rūsyje palaidoti dvarininkai Gauronskiai, kurie buvo susigiminiavę su garsia Oginskių gimine. Pastarieji save kildina iš pirmųjų Rusios carų Riurikovičių giminės. Pirmą kartą pamaldos į Gauronskių koplyčią buvo laikinai perkeltos 1925 m., kai Alvito bažnyčia buvo nukentėjusi ir per Pirmąjį pasaulinį karą. Tuomet buvo apgriauta bažnyčia, sunaikinta klebonija, ūkiniai pastatai, kuriuos reikėjo atstatyti.

Šaltiniai:
1.    Kviklys, Bronius Lietuvos bažnyčios. T. 2: Vilkaviškio vyskupija. - 1982. – p. 109 – 111
2.    Gauronskių koplyčia-mauzoliejus. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Gauronski%C5%B3_koply%C4%8Dia-mauzoliejus

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka