icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Mažučių koplyčia

Iki II Pasaulinio karo Mažučių kaime stovėjo medinė koplytėlė, su iškelta ant stogo saule ir žalčių pavidalo spinduliais. Prie jos stovėjo medinis aukštas kryžius, kuriam papuvus ūkininkas Augustaitis pastatė geležinį. Apie 1938 m. Elena Jasaitienė vietoje senosios pastatė naują, mūrinę koplytėlę. Kvadratinio plano pastatas turėjo retai matomos formos centrišką piramidinį stogą su žemu bokšteliu centre, o ant jo – geležinis ažūrinis kryžius.. 1944 m. koplytėlė buvo sugriauta. Ąžuolo lapų nuolaužos tebesaugomos Alksnėnų bažnyčioje. Po karo atstatyta medinė koplytėlė. Kun. A. Lukošaičio rūpesčiu 1991 m. pastatyta originali koplyčia iš lauko akmenų, talpinanti apie 100 žmonių. 1995 m. vasarą šalia koplytėlės pastatyta 14 Švč. Mergelės Marijos Skausmo ir Džiaugsmo paslapčių koplytstulpių. Laukymės pakraštyje išlikusi senoji medinė koplytėlė, netoliese stūkso atminimo akmuo kraštietei poetei Juzei Liudai Augustaitytei-Vaičiūnienei. Vietovė garsėja čia esančiu stebuklingu šaltinėliu, jo negendančiu vandeniu, be to, sakoma, turinčiu gydomųjų savybių.
Legenda pasakoja, kad pro tą vietą, kur yra šaltinėlis, ėjo senelis ir pamatė labai gražią mergaitę, prausiančią veidą. Pagal vieną padavimą - ji nieko nesakiusi, pagal kitą - tarusi: „Prauskitės ir naudokitės“. Senelis nuskubėjęs į artimiausią sodybą ir pranešęs apie įvykį. Į nurodytą vietą subėgo žmonės. Gražiosios mergaitės jau nerado, bet toje vietoje iš žemės tryško šaltinis, nors jo ten niekuomet anksčiau nebuvo. Nedaug suko galvą tuo laiku religingi žmonės ir tyra širdimi priėmė, kad juos aplankiusi pati Švč. Mergelė Marija ir jiems atnešusi dovanų šitą šaltinėlį. Vietiniai žmonės netrukus apie šaltinėlį surentė rąstų rentinėlį ir pastatė nedidelę koplytėlę. Viduje įrengė altorėlį. Liaudies meistrai išpuošė jį įvairiais drožiniais, padarė gražų kryžių ir Švč. Mergelės Marijos statulėlę.

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEu%C4%8Di%C5%B3_koply%C4%8Dia

  • Šaltinis: http://www.prodeoetpatria.lt/files/html/Skrinskas-Piligrimo-vadovas.htm