icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Vištyčio regioninis parkas

Pietvakarinėje Lietuvos dalyje yra Vištyčio regioninis parkas. Jo teritorija apima Vištyčio–Gražiškių aukštumos (Sūduvos moreninės aukštumos dalis tarp Vištyčio ežero ir Šešupės aukštupio senslėnio) vakarinę dalį. Lietuvoje tai aukščiausia vieta Baltijos aukštumose. Vištyčio aukštuma susidarė paskutiniojo ledynmečio periodu Vidurio ir Vakarų Lietuvos ledyninių tėkmių sandūroje.
Parkas įkurtas 1992 m. Jo tikslas išsaugoti Suvalkų kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Parko plotas – 10,1 tūkst. Ha. Regioniniame parke yra daug gamtiniu požiūriu vertingų kraštovaizdžio kompleksų ir objektų. Vienas iš jų – aukščiausia Lietuvoje Suvalkų moreninės aukštumos dalis su beveik aukščiausiai virš jūros lygio Lietuvoje pakilusiomis kalvomis: Dunojaus kalnas (>285 m), Janauka (282,9 m), Pavištyčio kalnas (282,4 m), Staugūno kalnas (281,8 m) bei Lenkijos pasienyje iškylantis Stankūnų kalnas (285,5 m). Vištyčio regioniniame parke yra keli dideli miškų masyvai - Vištytgiris, Drausgiris, Pavištyčio miškai. Taip pat čia yra nedidelių aukštapelkių ir tarpinio tipo pelkių, ežerų. Didelė reljefo ir ekotopų įvairovė sudaro geras sąlygas floristinei ir cenotinei įvairovei. Išskirtinis Vištyčio regioninio parko miškų bruožas, kad čia didelius plotus užima ąžuolynai, labai dažnai su skroblo ir liepos ar eglės priemaiša. Nemažus plotus Pavištyčio, Vištytgirio ir Tadarinės miškuose užima eglynai.  Drausgirio, Vištytgirio, Mestgirio, Tadarinės miškuose auga 300 m. senumo ąžuolynai su skroblų ir liepų priemaiša, 200 m. senumo pušynai ir eglynai, juose gausu retųjų augalų bei gyvūnų. Miškai labai vertingi ornitologiniu požiūriu: Vištyčio regioninio parko teritorijoje aptikti 123 rūšių paukščiai, iš jų 14 rūšių sparnuočiai įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. Vištytgirio botaninis - zoologinis draustinis. Šis draustinis įkurtas kartu su regioniniu parku (1992 m.). Didžiąją dalį draustinio užima valstybiniai miškai - 62%, o likusi dalis - 38% privatūs miškai.

Skaityti daugiau
  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

  • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka