icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Didžiųjų Būdežerių kaimo senosios civilinės kapinės

Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,20 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 24005. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Šeimenos seniūnija. 
 
Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Juškevičienė D. Šeimenos seniūnijoje – daug nuveiktų darbų, ateities planų. 2007. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=5623
3.    Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registras. Prieiga internete https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.BF2E449AC190/format/OO3_ODT/
4.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančios neveikiančios kapinės. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/Vilkavi%C5%A1kio%20rajono%20savivaldyb%C4%97s%20teritorijoje%20esan%C4%8Di%C5%B3%20kapini%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1ai256

  • Aprašymas:

    Kapinių teritorija.

    Šaltinis: http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file4192.pdf