icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Dotamų kaimo senosios civilinės kapinės

Dotamų k., Gražiškių sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,21 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos Kultūros vertybių registre įregistruotos, unikalus kodas 23995. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Gražiškių seniūnija. Kapinėse yra nemažai antkapinių plokščių, keletas paminklinių akmenų ar jų likučių, medinis kryžius, geležinių  kryžių. Skersai kapinių teritorijos iškastas griovys, kuris dalija kapines į dvi dalis. Kapinėse pastatytas kapines žymintis paminklinis akmuo su metaline saulute. Nuo kapinių iš šiaurinės ir vakarinės pusių – kelias, kitur aplink kapines – ariami laukai.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Įsakymas dėl objektų įrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Prieiga internete https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.BF2E449AC190/format/OO3_ODT/
3.    Dotamu k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būkles patikrinimo akto forma. 2011. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file2216.pdf
4.    Atrankos išvada dėl Vilkaviškio rajono Karpiejų žvyro ir smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo. 2015. Prieiga internete http://gamta.lt/files/Atrankos%20i%C5%A1vada%20d%C4%97l%20Karpiej%C5%B3%20%C5%BEvyro%20ir%20smelio%20telkinio%20naudojimo%20PAV.pdf

 • Aprašymas:

  Bendras kapinių vaizdas su kapines žyminčiu paminkliniu akmeniu.

  Šaltinis: http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file2216.pdf

 • Aprašymas:

  Antkapiai kapinių teritorijoje.

  Šaltinis: http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file2216.pdf

 • Aprašymas:

  Medinis kryžius šiaurinėje kapinių dalyje.

  Šaltinis: http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file2216.pdf

 • Aprašymas:

  Paminklai pietinėje kapinių dalyje.

  Šaltinis: http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file2216.pdf