icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Geisteriškių kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

Geisteriškių k., Bartninkų sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,17 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 23075. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu.  Kapines prižiūri Bartninkų seniūnija. Kapinėse išlikę nemažai antkapinių paminklų, tačiau dauguma jų be viršutinėje paminklo dalyje buvusių metalinių ar akmeninių kryžių.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Apžėlė žole. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=31373
3.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančios neveikiančios kapinės. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/Vilkavi%C5%A1kio%20rajono%20savivaldyb%C4%97s%20teritorijoje%20esan%C4%8Di%C5%B3%20kapini%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1ai256
4.    Vokiečių senosios kapinės. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/bfe3b37c-a719-4e89-a33b-7a288391c0bb

 • Aprašymas:

  Kapinių teritorija.

  Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/bfe3b37c-a719-4e89-a33b-7a288391c0bb

 • Aprašymas:

  Šiaurinis kapinių kampas.

  Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/bfe3b37c-a719-4e89-a33b-7a288391c0bb

 • Aprašymas:

  Antkapinis paminklas.

  Šaltinis: http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_images/wfiles/iy4vou6857.jpg