icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Geisteriškių kaimo senosios civilinės kapinės

Geisteriškių k., Bartninkų sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,03 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 23074. Istorinė  (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Bartninkų seniūnija. Kapinės aptvertos. Pastatytas akmuo žymintis kapines.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registras. 1997. Prieiga internete https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.51A0A59E4CCD/
3.     Geisteriškių k. senosios kapinės.  Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas. 2015. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file6773.pdf

  • Aprašymas:

    Kapinės nuo kelio Vilkaviškis – Bartninkai pusės.

    Šaltinis: http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file6773.pdf

  • Aprašymas:

    Medinis kryžius ir paminklinis akmuo žymintis kapines.

    Šaltinis: http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file6773.pdf