Lakštučių-Bajorų kaimo senosios civilinės kapinės

Lakštučių k., Bartninkų sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,16 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 23076. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Bartninkų seniūnija. Visa kapinių teritorija apaugusi alyvų krūmais. Prie pat kapinių pastatytas kapines žymintis paminklinis akmuo.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Lakštučių, Bajorų k. senosios kapinės. Prieiga internete http://old.travel.lt/index.php?act=objects.item&id=80703&category=27475
3.    Lakštučių, Bajorų k. senosios kapinės. (2012) Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file4196.pdf

  • Šaltinis: http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file6775.pdf

  • Šaltinis: http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file6775.pdf