Lauckaimio kaimo senosios civilinės kapinės

Lauckaimio k., Kybartų sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,09 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 22223. Kapines prižiūri Basanavičiaus g. 54a, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Kybartų seniūnija. Lauko keliu privažiuojama iki pat kapinių (Pastaba. Kapinės yra valstybės sienos apsaugos zonoje, norint į jas patekti, būtina turėti leidimą, išduotą atitinkamoje Valstybės sienos apsaugos tarnybos užkardoje). Kapinės nedidelės (9 arai), kapinių teritorijoje negausiai auga alyvų krūmų, keletas medžių. Antkapinių paminklų nėra. Aplink kapines iš šiaurinės, vakarinės, pietvakarių pusių auga medžiai, iš rytinės, pietryčių, pietinės pusių prie kapinių yra ariamos žemės plotai. Vakarinėje kapinių pusėje (jau už kapinių apsauginės zonos) prie Senaširvintės upės, yra pelkėta pieva. Kapinėse pastatytas jas žymintis paminklinis akmuo. Greta šių kapinių, šiaurinėje pusėje, yra Lauckaimio kaimo vokiečių senosios kapinės.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Lauckaimio k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2011). Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file3576.pdf

  • Aprašymas:

    Lauckaimio k. senosios kapinės.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/B0B1956A-DF0F-45F9-ADD5-4FB320A74ED7

  • Aprašymas:

    Kapines žymintis paminklas.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/B0B1956A-DF0F-45F9-ADD5-4FB320A74ED7