Lauckaimio kaimo vokiečių senosios civilinės kapinės

Lauckaimio k., Kybartų sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,20 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 22222. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Kybartų seniūnija. Kapinės yra greta Lauckaimio kaimo senųjų kapinių, prie jų privažiuojama tuo pačiu lauko keliu. Kapinės įrengtos ant aukštos kalvos. Visa jų teritorija apaugusi aukšta žole, pakraščiuose auga medžių, krūmų. Šiaurinėje kapinių pusėje (apsauginėje zonoje) yra dauba (vietovė pelkėta). Antkapinių statinių kapinių teritorijoje nėra, teritorija apaugusi aukšta žole. Kapinėse pastatytas jas žymintis paminklinis akmuo.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Lauckaimio k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būkles patikrinimo akto forma. (2011) prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file3576.pdf

  • Aprašymas:

    Lauckaimio k. vokiečių senosios kapinės.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/c3643db7-12e8-46b9-8204-d19b026200b3

  • Aprašymas:

    Kapines žymintis paminklas.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/c3643db7-12e8-46b9-8204-d19b026200b3