Mažučių kaimo senosios civilinės kapinės

Mažučių k., Virbalio sen. Kapinės neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,10 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos unikalus kodas 23072. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. kapines prižiūri Virbalio seniūnija. Kapinių teritorija perimetru apaugusi alyvų krūmais, jų viduje prižėlę krūmų; auga 2 dideli medžiai.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Mažučių k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2011). Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file4186.pdf
3.    Mažučių k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2015). Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file6792.pdf
4.    Mažučių k. senosios kapinės. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/d910fa19-4c11-45c2-a36e-b9ba86a6782f

  • Šaltinis: http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file6792.pdf

  • Šaltinis: http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file6792.pdf

  • Šaltinis: http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file6792.pdf