Meiliūnų kaimo senosios kapinės

Meiliūnų k., Vištyčio sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,23 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre neįregistruotos. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Vištyčio seniūnija. Kapinės įrengtos ant aukšto pylimo, prie jų privažiuojama ganykloje esančiu lauko keliuku. Kapinės apaugę menkaverčiais medžiais, krūmais, teritorijoje auga aukšta žole, aviečių brūzgynai. Antkapinių statinių nėra.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Meiliūnų k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2011). Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file3636.pdf

  • Aprašymas:

    Meiliūnų k. senosios kapinės.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/09CC12BC-7841-43B5-BF37-60D4ED765B6E