Mockabūdžių kaimo senosios civilinės kapinės

Mockabūdžių k., Keturvalakių sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,27 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos Kultūros vertybių registre neįregistruotos. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Keturvalakių  seniūnija. Kapinės įrengtos ant gana aukšto pylimo. Visa kapinių teritorija buvusi aptverta – išlikę betoniniai tvoros stulpeliai. Kapines juosia negilus griovys. Antkapių ir antkapinių paminklų nerasta (tačiau, ar jų yra neįžengiamose vietose ,nenustatyta, nes kapinės didelės, o kai kurios kapinių teritorijos dalys yra virtę neįveikiamais brūzgynais. Visoje kapinių teritorijoje gausu lapių olų.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registras. Prieiga internete https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.51A0A59E4CCD/
3.    Mockabūdžių k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2011). Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file2219.pdf

  • Aprašymas:

    Mockabūdžių k. senosios kapinės iš ŠV pusės.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/F24724FB-300D-4E83-BE04-59F4056B7DA3

  • Aprašymas:

    Mockabūdžių k. senųjų kapinių teritoriją žymi išlikę tvoros stulpai.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/F24724FB-300D-4E83-BE04-59F4056B7DA3