Oželių kaimo senosios civilinės kapinės

Oželių k., Pilviškių sen. Kapinės neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,13 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre neįregistruotos. Kapines prižiūri Pilviškių seniūnija Mokyklos g. 1, Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav. Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Pilviškių seniūnija. Kapinėse yra pastatytas jas žymintis paminklinis akmuo. Antkapių ir antkapinių paminklų nerasta. Teritorijoje yra nuo seno likusių duobių.

Šaltiniai:
1.    Oželių k. senosios kapinės. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/9CB74A76-0319-4742-B5F9-8B5548E7DC32
2.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai

  • Aprašymas:

    Kapines žymintis paminklinis akmuo.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/9CB74A76-0319-4742-B5F9-8B5548E7DC32

  • Aprašymas:

    Oželių k. senosios kapinės iš ŠV pusės.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/9CB74A76-0319-4742-B5F9-8B5548E7DC32