Ožkabalių 1-ojo kaimo senosios civilinės kapinės

Ožkabalių II k., Bartninkų sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,14 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 25045. Kapines prižiūri Bartninkų seniūnija Bartninkų mstl., Vilkaviškio r. sav. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Bartninkų seniūnija. Buvusio medinio kryžiaus likučiai atremti į medį: kryžius supuvęs ir išvirtęs. Antkapinių paminklų nėra. Kapinėse pastatytas jas žymintis paminklinis akmuo. Aplink kapines – ariama žemė.

Šaltiniai:
1.    Ožkabalių I k. senosios kapinės.  Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2011). Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file3638.pdf
2.    1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Jono Basanavičiaus gimtinės ir kitų objektų komplekso Ožkabalių senosios kapinės. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/cffbbc29-3ba2-40b3-ba11-d54e3b2eee9d
3.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai

 • Aprašymas:

  Ožkabalių I k. senosios kapinės iš ŠR pusės.

  Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/B8DD2589-360E-4A6A-8441-C1755A9409A0

 • Aprašymas:

  Kapinių teritorija.

  Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/B8DD2589-360E-4A6A-8441-C1755A9409A0

 • Aprašymas:

  Kapines žymintis akmuo.

  Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/B8DD2589-360E-4A6A-8441-C1755A9409A0