Pašeimenių kaimo senosios civilinės kapinės

Pašeimenių k., Bartninkų sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,22 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 23983. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Bartninkų seniūnija. Kapinės aptvertos medinių statinių tvora. Iš vakarinės, šiaurinės pusių – lauko keliai, iš pietinės, rytinės pusių – ganykla.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Pašeimenių k. senosios kapinės. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/f19c5288-6d51-40d9-8664-ec9c731a2e65
3.    Pašeimenių k. senosios kapinės Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2012). Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/2012-m

 • Aprašymas:

  Kapinių teritorija.

  Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 • Aprašymas:

  Paminklas su kaltiniu kryžiumi.

  Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 • Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka