Prapuolenių kaimo senosios civilinės kapinės

Prapuolenių k., Kybartų sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,20 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 22054. Kapines prižiūri Kybartų seniūnija J. Basanavičiaus g. 54a, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Kybartų seniūnija. Kapinėse nėra nei paminklų, nei antkapių. Visa kapinių teritorija apaugusi aukšta žole, kupstuota. Vakarinėje kapinių pusėje auga karklų krūmai – daugiau jokių želdinių kapinių teritorijoje nėra. Aplink kapines arimai ir pūdymuojanti žemė. Vakarinėje kapinių pusėje yra pelkėta pieva.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Prapuolenių, Sakalupio k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2011). Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file3572.pdf

  • Aprašymas:

    Papuolenių, Sakalupio k. senosios kapinės iš pietinės pusės.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/8E4D8368-6DD4-4DAE-994C-A93864FDD2BD