Purviniškių k. senosios kapinės

Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Šeimenos seniūnija. Kapinės randasi kaimo š. dalyje, 1,17 km į š. v. nuo Šukių ež., 0,14 km į r. nuo Purviniškių-Šukių kelio. Palaidoti Purviniškių k. gyventojai. Kapinėse pastatytas kapines žymintis paminklinis akmuo.  Kapinės tankiai apžėlę alyvų krūmais. Teritorijoje gausu žvėrelių (lapių?) olų  .Pietinėje kapinių pusėje, ant kapines juosiančio pylimėlio, matyti žmonių kaulų (greičiausiai, iškasti kapinėse „apsigyvenusiu“ žvėrelių, šiems įsirenginėjant. Aplink kapines: iš vakarų  pusės – ariamas laukas, iš pietvakarių  pusės – pelkėta pieva, iš šiaurės ir rytų pusių - krūmokšniai ir pieva.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registras. Prieiga internete https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.D53F6B75B982/
2.    Purviniškių  k. senosios kapinės. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3788d886-be99-4d91-acde-e76852ac97e3
3.    Purviniškių  k. senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2011). Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file2200.pdf

  • Aprašymas:

    Paminklinis akmuo.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3788D886-BE99-4D91-ACDE-E76852AC97E3

  • Aprašymas:

    Purviniškių k. senosios kapinės.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3788D886-BE99-4D91-ACDE-E76852AC97E3