Ramovietės kaimo senosios civilinės kapinės

Ramovietės k., Gražiškių sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,04 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos Kultūros vertybių registre įregistruotos, unikalus kodas 23123. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Gražiškių seniūnija.  Randasi į r. nuo Lankupėnų–Vištyčio kelio. Tai senosios vokiečių kapinės, kurios yra kelių Lankupėnai-Pavištytys  ir lauko kelio sankryžoje. Kapinių teritorijoje rasta kelių paminklų nuolaužų  ir viena kapavietė su paminkliniu akmeniu , kuriame yra užrašas vokiečių kalba (palaidotas Hermann Fuchs,1845-1908). Iš šiaurės-rytų  pusių yra ariama žemė  iš pietvakarių ir šiaurės-vakarų – pieva.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registras. Prieiga internete https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.51A0A59E4CCD/

  • Aprašymas:

    Ramovietės k. senosios kapinės iš PV pusės.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/aa9679be-e21d-4d02-af6f-3993142c2ed9

  • Aprašymas:

    Kapas su paminkliniu akmeniu.

    Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/aa9679be-e21d-4d02-af6f-3993142c2ed9