icon-sitemap

Pasirinkite kategorijas

Rasių kaimo 2-osios senosios civilinės kapinės

Rasių k., Bartninkų sen. Neveikiančios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-26 sprendimas Nr. B-TS-1303. Kapinių plotas 0,25 ha. Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Kultūros vertybių registre registruotos, unikalus kodas 23985. Istorinė (memorialinė vieta). Paskelbtos saugomu kultūros paveldo objektu. Kapines prižiūri Bartninkų seniūnija. Kapinių teritorija – sutvarkyta, jose yra prižiūrimų ir tvarkomų kapų.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas. 2016. Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/go.php/lit/Vilkaviskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-kapiniu-sarasai
2.    Rasių k. antrosios senosios kapinės. Prieiga internete http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/f76954fd-077e-4093-b0c1-b7176be53981
3.    Rasių k. antrosios senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2011). Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file3637.pdf
4.    Rasių k. antrosios senosios kapinės. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas (2015). Prieiga internete http://www.vilkaviskis.lt/vilkas/m/m_files/wfiles/file6778.pdf

 • Aprašymas:

  Rasių k. antrosios senosios kapinės.

  Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/F76954FD-077E-4093-B0C1-B7176BE53981

 • Aprašymas:

  Kryžius kapinėse.

  Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/F76954FD-077E-4093-B0C1-B7176BE53981

 • Aprašymas:

  Paminklas su įrašu.

  Šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/F76954FD-077E-4093-B0C1-B7176BE53981